Bitúnok Cerovo

Bitúnok Cerovo

Typ prevádzky: Prevádzkové priestory

Typ podlahy:  Monal + epoxid

Plocha: 121 m2