Bitúnok Tešedíkovo

Bitúnok Tešedíkovo

Typ prevádzky: Chladiace boxy

Typ podlahy: Monal

Rozloha: 420 m2