Bezprašné úpravy povrchov – priemyselné nátery podláh

V priestoroch, v ktorých  technologické a hygienické predpisy vyžadujú udržiavanie  čistoty  a umývateľnosť, je najjednoduchšie a najekonomickejšie riešenie bezprašná úprava povrchu. Základným predpokladom je nepoškodený, neznečistený povrch podkladu dostatočnej pevnosti. Príprava podkladu pozostáva z obrúsenia, prípadne otryskania  povrchu a dôkladného
povysávania priemyselným vysávačom. Prípadné nerovnosti /jamy, výtlky, diery a pod./ je potrebné vopred opraviť vhodným materiálom /plastmaltou, reprofilačnou maltou a pod./
 
Samotná úprava pozostáva z  penetrácie podkladu a náteru vhodným materiálom - epoxid, polyuretán, metylakrylát. Jeho výber a počet náterov je podmienený niekoľkými faktormi /izolácia podkladu, požiadavky na hrúbku, mechanickú a chemickú odolnosť a pod./.

Penetráciu je v niektorých prípadoch možné vykonať samotnou zriedenou náterovou hmotou. V prípade neizolovaného podkladu, prípadne zvyškovej vlhkosti, sa na penetrovanie používajú paropriepustné, vodou riediteľné,  prípadne  špeciálne materiály. Farebná škála je závislá od ponuky výrobcov, v prípade požiadavky je možné zabezpečiť odtieň podľa stupnice RAL.

Povrch sa dá protišmykovo upraviť posypom kremičitým pieskom, tiež ho možno esteticky vylepšiť  chipsami a následným prelakovaním.