Cementovo - akrylátová podlaha MONAL, MONILE

Podlahový systém MONAL, MONILE je založený na báze vodou riediteľného akrylátového polyméru a špeciálnej cementovej zmesi s prídavkom kremičitých pieskov vybraných frakcií. Výrobcom je firma RPM Belgium, dodávateľom na náš trh firma ZENIT SK s.r.o. Koš. Použiť ju možno prakticky všade, kde stredná a ťažká prevádzka kladie zvýšené nároky na pevnosť a pružnosť podlahy. Môže sa ňou sanovať starý betón i finalizovať čerstvý betón už druhý deň po betonáži rovnako v strojárskej výrobe, potravinárstve /hlavne spracovanie mäsa/, ako aj v mnohých ďalších odvetviach hospodárstva. Použiteľná je v interiéri i  v exteriéri.

Ďalšími výhodami sú:

 • aplikácia na starý betón /min. pevnosť 20 Mpa/ alebo čerstvý betón /už 24 hod. po betonáži/
 • možnosť vyrovnania menších jám a výtlkov v podklade v jednom kroku s pokládkou
 • realizácia aj pri nízkych teplotách nad 0°C /pri nízkych teplotách sa predlžuje doba zrenia/
 • vzhľadom na hrúbku 10-12 mm dlhá životnosť aj pri vysokom zaťažení
 • odolnosť proti opotrebeniu oterom, bezprašnosť, vodotesnosť, pružnosť a húževnatosť
 • hygienická nezávadnosť aj pre potravinársku výrobu, netoxický
 • vhodná pre mokré prevádzky, protišmyková /aj po dlhodobom používaní/
 • pripojenie na stenu plynulým oblúkovým prechodom – fabiónom, tiež možnosť riešenia spádov a napojení na odkanalizovanie /podlahové vpuste, prípadne odtokové žľaby/.
 • odolnosť voči dlhodobému tepelnému zaťaženiu od -40°C do 70°C, krátkodobo do 130°C
 • odolnosť voči bežným chemikáliám /ropné produkty, niektoré kyseliny, zásady, bežné čistiace prostriedky a detergenty/
 • jednoduchá opraviteľnosť s čistým napojením na vedľajšie plochy
 • paropriepustnosť /po aplikácii umožňuje podkladným vrstvám „dýchať“/
 • možnosť farebného riešenia - popri bežne používanom šedom odtieni sa dá kolorovať na odtieň červený, žltý, hnedý, modrý, zelený, iné odtiene po dohode

 

Dodáva sa v hrúbke 10 - 12 mm, väčšie hrúbky a nájazdy sú možné vo viacerých krokoch. Pochôdznosť podlahy po 24 hodinách, pre ľahkú prevádzku použiteľná po 48 hodinách, plné zaťaženie po 72 hodinách /pri teplote 20 °C/.

Pevnosť 60 – 70 MPa

Pre potreby zvýšenia chemickej odolnosti, zlepšenia umývateľnosti a vzhľadu je možné podlahu povrchovo upraviť náterom. Najčastejšie používané sú dvojzložkové epoxidové vodou riediteľné náterové hmoty, ktoré sú tiež paropriepustné. K dispozícii je viacero možností podľa potrieb a požiadaviek investora. Náter je ľahko cyklicky obnoviteľný.