Samonivelačné cementové stierky

Jednou z možností riešenia podlahy sú aj samonivelizačné stierky s veľmi širokým využitím:

  • na vyrovnanie nerovností pod finálnu vrstvu /PVC, parkety, dlažbu a pod./
  • na vyrovnanie betónových podkladov a poterov /napr. pod liate podlahy/
  • ako konečná pochôdzna vrstva od  predajných plôch cez skladové až po výrobné v stredných a ťažkých prevádzkach.

Sú vyrábané na cementovej báze v rôznych pevnostiach, najčastejšie v rozmedzí 20 – 60 MPa,  pre použitie v interiéri aj v exteriéri, vyššie pevnostné triedy bývajú vystužené špeciálnymi vláknami.

Príprava podkladu je podobná ako pri ostatných druhoch podláh – povrch musí byť zbavený mastnôt, nečistôt, prachu, pri novom betóne cementového mlieka. Pred aplikáciou je potrebná penetrácia podkladu. Aplikuje sa v hrúbke od 0 až do niekoľko cm. Najpoužívanejšia hrúbka je 2-20 mm. Po dôkladnom vyzretí /najlepšie s poklesom vlhkosti pod 4%/ je možná úprava niektorým z náterov, vhodných pre finalizáciu podláh /epoxidový, polyuretánový/.

V súčasnosti je na trhu viacej výrobcov /napr. CHEMOS, BASF, MORFICO, MUREXIN,  UZIN, MAPEI, ARDEX/, ktorých produkty sú na vysokej úrovni a ich ponuka je natoľko širokospektrálna, že by mala uspokojiť aj tie najvyššie nároky zákazníkov.