Pancierové vsypové podlahy, hladené betóny, betóny s metličkovou úpravou

Špecifickú kapitolu medzi podlahami tvoria betónové podlahy s úpravou povrchu.

Pancierové vsypové podlahy sú najčastejšie používané podlahy v priemyselných novostavbách, ale aj v občianskej výstavbe a rekonštrukciách, ak to dovoľuje konštrukčná výška.
Výhodou je betonáž a finalizácia povrchu v jednom kroku a dobrý pomer kvality a ceny.
Základom je železobetónová doska, kde pevnosť, hrúbka, výstuž a trieda betónu sú predmetom statického návrhu a výpočtu.
Na elimináciu vnútorných napätí sa do betónu pridávajú špeciálne drátky, prípadne polypropylénové vlákna. Tieto nenahrádzajú nosnú výstuž. Doska sa po zrovnaní a zhutnení hladí rotačnými hladičkami a povrch sa zušľachťuje vsypom, ktorý sa zapracuje do povrchu čerstvého betónu. Druh, množstvo a farba vsypu sú dané požiadavkami investora.
Po ukončení sa na povrch nanáša uzatvárací lak, ktorý má za úlohu okrem iného spomaliť odpar vody.
Použiteľnosť a plné zaťaženie spravidla po 28 dňoch.
Využitie – hlavne sklady, výrobné haly, garáže, dielne, parkovacie domy a mnoho ďalších.

Hladené betóny majú v podstate rovnaký základ /žb dosku/, avšak povrch je hladený bez použitia vsypu, nakoľko povrchová úprava býva spravidla obstaraná liatou podlahou, prípadne priemyselným náterom. Nezvykne sa používať ani uzatvárací lak, nakoľko tento pôsobí voči ďalším vrstvám ako separátor.
Oba uvedené druhy sú používané hlavne v interiéri.

Betóny s metličkovou úpravou sú naopak hlavne pre exteriér ako spevnené plochy, parkoviská, prístupové komunikácie, cesty, chodníky a pod.
Základom je železobetónová doska z cestného betónu, ktorý má okrem pevnosti aj zvýšenú odolnosť voči vode a posypovým soliam.
Po zahladení rotačnými hladičkami sa povrch stiahne špeciálnou metlou, čím vzniknú na povrchu drážky vytvárajúce protišmykový efekt. Povrch sa upravuje uzatváracím lakom.
Pri všetkých druhoch betónových podláh je potrebné čo najskôr narezať dilatačné špáry.