Kamienkový koberec

Kamienkový koberec je označenie pre povrchovú úpravu pozostávajúcu zo živice a kamienkov vybraného druhu, veľkosti a farby. Aplikuje sa posledných niekoľko rokov a pôvodné použitie na úpravu menších vonkajších spevnených plôch bolo výrobcami rozšírené aj o interiérové a zvislé plochy.

Základnými výhodami sú bezšpárový a protišmykový povrch, hygienická nezávadnosť, dobrá udržiavateľnosť a odolnosť voči bežným detergentom pri údržbe.

Postup pri aplikácii pozostáva z obrúsenia podkladu /najčastejšie betón/, povysávania, penetrácie s posypom kremičitým pieskom a vlastnej pokládky.

Je vhodné povrch stabilizovať UV odolným materiálom.

Na trhu je momentálne viacero dodávateľov s celými „súpravami“, prípadne je možné siahnuť po samostatných dodávateľoch živíc a kamienkov. Kamienky bývajú buď praný dunajský štrk, ťažené prané a sušené kremičité piesky, farbené kremičité piesky, prípadne mramorové drte v širokej farebnej škále.

Aplikačné postupy, balné množstvá a miešacie pomery má väčšinou každý z dodávateľov vlastné – odlišnosti sú však minimálne. Okrem vodorovných plôch je možné materiál klásť aj na šikmé či zvislé plochy /rampy, schody/, prípadne natiahnuť ho na sokel, či stenu.

Aplikácia v interiéri už je samozrejmosťou a k dispozícii ja veľké množstvo doplnkového sortimentu, rozširujúce možnosti použitia.

Najčastejšie použitie – príjazdy, vstupy, chodníky a spevnené plochy okolo rodinných domov, terasy, balkóny, altánky, schodištia, okolia bazénov.