Cementové potery

Cementové potery sa používajú ako predposledná vyrovnávajúca vrstva podlahovej konštrukcii pod finálnu vrstvu. Najčastejšie spôsoby prípravy – na stavbe miešaním piesok, cement, voda, prípadne miešaním vrecovaných predpripravených zmesí, najvhodnejšie je namiešanie na betonárke a transport domiešavačom.

Kladie sa ako:

  • spriahnutý – spojený s podkladom adhéznym mostíkom – hlavne pri menších hrúbkach, nakoľko je pevne spojený s podkladom, prenáša aj jeho prípadné deformácie, hr. 10-30 mm.
  • oddelený – najčastejšie separačnou fóliou od podkladu, ktorý nie je vhodný /napr. zaolejovaný, s náterom, s trhlinami/.
  • plávajúci - je samonosný, nezávislý od podkladu, izoluje krokový hluk. Pevnosť závisí od hrúbky a kvality, ako aj od stlačiteľnosti tepelnej a zvukovej izolácie. Po pridaní plastifikátora a prípadných iných prísad je vhodný aj na podlahové kúrenie. Zvyknú sa pridávať polypropylénové vlákna, minimálna doporučená hrúbka 40 mm. Po položení ho je možné hladiť rotačnými hladičkami.