Produkty

Ponúkané produkty:

 

Ponúkané služby:

  • poradenstvo pri návrhu a realizácii liatych priemyselných podláh
  • spracovanie návrhu na optimálne riešenie novej podlahy, prípadne opravy a rekonštrukcie starej s cenovou ponukou
  • premeranie vstupných parametrov betónového podkladu – pevnosť v tlaku /Schmidtove kladivko/, vlhkosť /kontaktný a CM prístroj/
  • príprava podkladu vybúraním starej podlahy, frézovaním, brúsením, zasekaním kotviacich zámkov, povysávaním priemyselným vysávačom
  • lokálne aj celoplošné opravy priemyselných podláh
  • narezanie dilatačných špár, vyplnenie povrazcom a polyuretánovým tmelom
  • plošné vyrovnávky jám, výtlkov, nerovností a podobne
  • predaj vybraných materiálov na sanáciu, zhotovenie a úpravu priemyselných podláh
  • stavebné a iné práce podľa dohody