Epoxidové a polyuretánové podlahy

Sú tvorené zmesou epoxidovej živice, resp polyuretánovej hmoty s tvrdidlami, plnivami, aditívami, pigmentami a ďalšími modifikačnými prísadami. Ich rozsah použitia je veľmi široký - od nemocníc, potravinárskych výrob, škôl, obchodov, bytových objektov až po strojárske závody.

Aplikácia epoxidových a polyuretánových podlahovín je najčastejšie na suchý /vlhkosť do 4%/, dostatočne pevný a pripravený podklad zbavený nečistôt a prachu. Samotná podlahová vrstva býva dodávaná od náteru v hrúbke do 1 mm, cez stierky v hr. 1-3 mm až po plastmalty na vyrovnanie podkladu v hrúbkach podľa potreby a prevádzkových podmienok. Zmes pre pokládku podlahy býva buď z čistej živice, alebo plnená suchým kremičitým pieskom vybraných frakcií.

Okrem bežných epoxidových povrchov sa používajú aj špecifické:

  • na znečistený, zaolejovaný, asfaltový, kovový podklad a pod.
  • na neizolovaný podklad
  • na čerstvý betón
  • s protišmykovou úpravou,
  • s dekoratívnou úpravou - posyp farebnými čipsami, úprava farebnými pieskami, kombinácia viacerých farieb
  • antistatické do špeciálnych prevádzok /zdravotnícke zariadenia, elektroprevádzky/
  • so špeciálnymi požiadavkami na chemickú odolnosť

 

Polyuretánové nátery a podlahové systémy sú vhodné najmä v prípadoch potreby pružnej vrstvy na elimináciu trhlín v podklade, tlmenie hluku a pohltenie zvuku. Tiež sú vhodné na aplikáciu na asfaltový povrch, ako aj na zhotovenie hydroizolačných membrán, či úpravu plôch a komunikácií v exteriéri.

Zo širokého spektra výrobcov patria medzi najčastejšie používané a praxou overené produkty firiem BASF, SPOLCHEMIE, Lena Chemical, ROMEX, RPM, SIKA, UZIN, MAPEI, v prípade požiadavky je možné aplikovať aj iné materiály. Požiadavky na farebnosť sa riešia v rámci časti stupnice RAL /podľa možností a ponuky výrobcov/.

Ľahké zaťaženie podláh je po 24 – 72 hodinách podľa druhu, teploty a spôsobu prevádzky, plná prevádzka po cca 7 dňoch.