Matador Púchov

Matador Púchov

Typ prevádzky: Protichemický izolačný náter

Typ podlahy:  Epoxid

Plocha: 43 m2