Sanex Spišská Nová Ves

Sanex Spišská Nová Ves

Typ prevádzky: Sklad, vjazdy do skladu a do areálu

Typ podlahy:  Monal, epoxidový náter

Plocha: 124 m2