Referencie

Unipharma Prievidza

Unipharma Prievidza

Typ prevádzky: Nakladacia rampa

Typ podlahy: Monal

Rozloha: 185 m2

Reštaurácia Bojnice

Reštaurácia Bojnice

Typ prevádzky: Kuchyňa

Typ podlahy: Duracon

Rozloha: 38 m2

 

Potraviny Kanianka

Potraviny Kanianka

Typ prevádzky: Sklad predajne

Typ podlahy: Duracon

Rozloha: 13 m2

Podchod pod železnicu Dolné Kočkovce

Podchod pod železnicu Dolné Kočkovce

Typ prevádzky: Podchod + schody

Typ podlahy: Monal + Duracon

Rozloha: 334 + 95 m2

Mountfield Trenčín

Mountfield Trenčín

Typ prevádzky: Dielňa

Typ podlahy: Betón + vsyp

Rozloha: 66 m2

Mikona Bratislava

Mikona Bratislava

Typ prevádzky: Autoservis

Typ podlahy: Epoxid

Rozloha: 200 m2

Koval systems Beluša

Koval systems Beluša

Typ prevádzky: Výrobná hala

Typ podlahy: Epoxid antistatika

Rozloha: 100 m2

 
Koppert Nové Zámky

Koppert Nové Zámky

Typ prevádzky: Hala

Typ podlahy: Duracon

Rozloha: 88 m2

Jarimír Okša MIRO Tvrdomestice

Jarimír Okša MIRO Tvrdomestice

Typ prevádzky: Bitúnok

Typ podlahy: Monal

Rozloha: 95 m2

Harley Steak Pub Vrútky

Harley Steak Pub Vrútky

Typ prevádzky: Kuchyňa

Typ podlahy: Duracon

Rozloha: 95 m2